Awgrymiadau ar gyfer prynu peiriant torri / engrafiad laser

Cam 1: Y Rhifyn Cyntaf yw Cefnogaeth.

Mae yna lawer o fewnforion rhad, yn bennaf o China, ar y farchnad. Ond mae laserau'n beiriannau cymhleth ac maen nhw'n torri ac mae angen eu hatgyweirio. Sicrhewch fod y cwmni rydych chi'n ei brynu ganddo yn ddibynadwy ac yn cynnig cefnogaeth dda i chi a'u peiriant ar ôl i chi ei brynu.

Dyma rai cwestiynau i feddwl amdanynt:

Pa mor anodd neu hawdd yw cael rhannau newydd?
Oes ganddyn nhw gefnogaeth dechnoleg?
Pa mor hawdd yw ateb cwestiwn?
Oes ganddyn nhw wefan dda?
A oes sesiynau tiwtorial ar sut i ddefnyddio a / neu atgyweirio'r peiriant?
A ellir ei uwchraddio?

Cam 2: Dewis Peiriant. Maint a Phwer.

Y ddau brif fater y byddwn yn canolbwyntio arnynt o ran dewis peiriant yw maint y gwely a phwer y laser.
Bydd maint gwely'r peiriannau yn penderfynu pa mor fawr yw darn o ddeunydd y gallwch ei ffitio yn y peiriant i'w dorri neu ei engrafio. Bydd gwely mwy yn caniatáu ichi dorri neu engrafio darnau mwy a hyd yn oed os ydych chi'n gwneud rhywbeth bach, fel gemwaith wedi'i dorri â laser, bydd gwely mwy yn caniatáu torri darnau lluosog allan ar unwaith yn hytrach nag un ar y tro. Hefyd mae gan rai peiriannau wely sefydlog ac mae gan rai wely a all fynd i fyny ac i lawr. Mae gwely sy'n mynd i fyny ac i lawr yn caniatáu ichi ysgythru gwrthrychau o wahanol faint. Nid yw'r dyfnder torri yn newid ond os ydych chi am engrafio logo ar esgid lledr yn hytrach nag ar ddarn gwastad o ledr, mae'n bwysig cael gwely y gallwch chi ei ostwng i gael yr esgid yn y peiriant.
Y rhifyn nesaf yw pŵer y laser. Mae cryfder y laser yn cael ei fesur yn Watts. Po fwyaf o watiau, y mwyaf pwerus yw'r laser. Dechreuodd y laser, roeddwn i'n ei ddefnyddio, gyda laser 30 wat ac yna cafodd ei uwchraddio i 50 wat. Cryfder y laser sydd bwysicaf ar gyfer torri. Cofiwch fod trwch y deunydd y gall laser ei dorri yn cael ei bennu gan ganolbwynt y lens ac nid pŵer y laser. Felly ni fydd ychwanegu laser mwy pwerus yn caniatáu ichi dorri deunydd mwy trwchus. Ond bydd yn caniatáu ichi dorri'n gyflymach ac yn fwy dibynadwy. Bydd laser gwannach yn golygu cael y laser i lawr i allu torri'n dda.
Byddwn yn awgrymu cael y peiriant mwyaf y gallwch a dechrau gyda laser gwannach. Bydd gwely mwy yn caniatáu ichi weithio ar ddyluniadau mwy neu dorri ac ysgythru sawl darn ar unwaith. Gallwch chi uwchraddio'r laser ynddo i un mwy pwerus yn ddiweddarach.


Amser post: Tach-18-2020